Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta

Junki voi toimia toteuttavana osapuolena kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä

Kuntouttavassa työtoiminnassa toimitaan erilaisissa työtehtävissä asiakkaan vointi huomioiden. Kuntouttavassa työtoiminnassa totutellaan työelämän rytmiin esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden tai työttömyyden jälkeen. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat osallistuvat jaksonsa aikana myös yksilö- ja työvalmennukseen. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on kuntouttaa henkilö takaisin työelämään esim. pitkän sairausloman tai pitkäkestoisen työttömyysjakson jälkeen.

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Voit rakentaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita, kun osallistut kuntouttavaan työtoimintaan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja jämäköittää omaa elämänhallintaa.toistoa?

Tarkemmat tiedot löydät täältä: http://stm.fi/kuntouttava-tyotoiminta

Lisätietoja: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189