Tuotteet ja palvelut

Tuotteet ja palvelut

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus tarkoittaa pajalla olevan henkilön valmennusta ja tukemista kokonaisvaltaisesti. Valmennus muotoutuu kunkin asiakkaan omien tarpeiden mukaan:  pajalla voidaan käydä läpi ja edistää esimerkiksi raha-asioiden hoitoa, virastoissa asiointia, henkilökohtaista elämäntilannetta, työ- tai opiskelupaikan hakua tai mitä tahansa muuta tarpeellista. Yksilövalmentaja on henkilö, joka toteuttaa tämän kaiken yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteiskunnan näkökulmasta tämä kaikki tähtää asiakkaan työelämävalmiuksien parantamiseen.

Työvalmennus

Työvalmennuksessa asiakasta opastetaan työtehtävissä. Työtehtävät ovat hyvin erilaisia: metalli- ja puualan töitä, autoalan töitä, tekstiilitöitä, muuttoja, kuljetuksia, pesulatyötä, siivousta ja pihatöitä sekä ruuanvalmistusta ja leipomista yms. Työssä pajalla on aina käytettävissä työvalmentaja, joka tarvittaessa auttaa ja tukee työtehtävien hoitamisessa ja opettaa. Työvalmennuksessa on hyvä tutustua uusiin aloihin käytännön kautta tai vahvistaa osaamistaan omalla alallaan.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavassa työtoiminnassa toimitaan erilaisissa työtehtävissä asiakkaan vointi huomioiden (kuten työvalmennuksessakin). Kuntouttavassa työtoiminnassa totutellaan työelämän rytmiin esimerkiksi pitkäaikaisen työttömyyden tai sairauden jälkeen. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat osallistuvat jaksonsa aikana myös yksilövalmennukseen.

Työkokeilu

Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilu voidaan järjestää kunnalla 12 kuukaudeksi, mutta samaa työtehtävää voi kokeilla kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen. Usein 1–3 kuukauden sopimus on riittävä. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä.

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennuksen tarkoituksena on oppia ryhmätyöskentely- ja muita sosiaalisia taitoja sekä lisätä työelämävalmiuksia. Valmennus koostuu erilaisista toiminnallisista tehtävistä ja keskusteluista. Ryhmässä tutustuu hyvin uusiin ihmisiin ja pääsee helposti sisään työyhteisöön, ja voi löytää myös uusia tuttuja.