Työvalmennus

Työvalmennus

Työvalmennus on työelämän valmiuksien, pelisääntöjen ja työtaitojen opettamista ja oppimista sekä työ- ja toimintakyvyn edistämistä. Siinä valmentautuja tekee tavoitteidensa mukaisesti pajayksikön toimialaan ja oppimisympäristöön liittyviä työtehtäviä työvalmentajan alaisuudessa ja ohjauksessa. Valmentautujalla ei tarvitse olla entuudestaan kokemusta tai osaamista kyseiseltä ammattialalta. Työvalmennuksen tavoitteena on valmentautujan aktiivisuuden, toimintakyvyn, työkyvyn, ammatillisten valmiuksien kehittyminen sekä kouluttautumis- ja työllistymispolun konkretisoiminen. Työtehtävät suunnitellaan valmentautujan työkyvyn, taitojen ja motivaation pohjalta siten, että niiden vaativuus kasvaa edistymisen myötä. Valmentautujan työskentelyn havainnointi ja rakentavan palautteen antaminen ovat työvalmennuksen kulmakiviä. Työvalmennukseen kuuluu työturvallisuusasioiden opettaminen ja noudattaminen.