Työkokeilu

Työkokeilu

Työkokeilun käytännöt ja säännökset

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
    Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
  • Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto

Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai sairauden takia ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee.

Työkokeilu:

  • ei ole työsuhde, joten sen ajalta ei makseta palkkaa
  • ei ole työsuhteen koeaika
  • se ei kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä

Tarkemmat tiedot löydät täältä: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html#Tykokeilunkestojatyaika