Yksilövalmennus

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on valmentautujan henkilökohtaista tukemista koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävissä toimenpiteissä sekä elämäntilanteeseen liittyvissä arkipäivän tarpeissa. Yksilövalmennus tapahtuu kahdenkeskisinä keskusteluina, työvalmentajan kanssa tehtävänä pariohjauksena sekä yhteistyössä valmentautujan monialaisen verkoston kanssa. Yksilövalmentaja vastaa jokaiselle valmentautujalle laadittavasta valmennussuunnitelmasta, joka pohjautuu valmentautujan omiin vahvuuksiin, kehittämistarpeisiin ja tavoitteisiin. Valmennus muotoutuu valmentautujan omien tarpeiden mukaan: pajalla voidaan käydä läpi ja edistää esimerkiksi raha-asioiden hoitoa, virastoissa asiointia, henkilökohtaista elämäntilannetta, työpaikan tai opiskelupaikan hakua tai mitä tahansa muuta tarpeellista.  Suunnitelman osapuolet sitoutuvat toteutukseen, arviointiin ja seurantaan. Yhteiskunnan näkökulmasta tämä kaikki tähtää valmentautujan työelämävalmiuksien parantamiseen. Yksilövalmentaja vastaa myös työpajajakson jälkeisen jatkosuunnitelman laatimisesta yhdessä valmentautujan ja työvalmentajan kanssa.